Tag: tufeiDIU

土匪养成记

2014-2-25                                           雾霾                        冷 大小:两个月+ 土匪昨晚、今早、中午拉的粑粑都不是干干的条状,有点湿。丢girl查了一下,有可能是吃多了、喝了凉水、感冒。 吃多了——确实,,,,惭愧。昨天中午在食堂打了二两饭+肉汤+肉渣,然后回来和上妙鲜包+狗粮,一共乘了满满的一饭盒。小土匪全给消灭了,过多。 喝凉水——给喝了矿泉水,估计放在书包里在外面走的时间太久了,矿泉水凉。 感冒——小土匪丢肚子上没有毛毛,每次出都想找一个地方躲风,应该是觉得冷了。 以后注意,以后注意。