android String字符串中提取数字

做课程项目(北大燕园教室查询模块)过程中,遇到一个小问题,需要从字符串中提取一下数字。记录一下。   String str = “一教楼101室” Pattern p = Pattern.compile(“\\d+”); Matcher m = p.matcher(str); m.find(); System.out.println(m.group());//output is 101